Accesibility

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Mena Smolder zet zich in om haar website toegankelijk te maken in overeenstemming met het Koninklijk Besluit 1112/2018 van 7 september betreffende de toegankelijkheid van websites en toepassingen van de overheid voor mobiele apparaten.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.traduccionholandes.es.

Conformiteitsstatus

Deze website voldoet volledig aan KB 1112/2018 door de uitzonderingen en niet-naleving van de aspecten aangegeven in het volgende punt.

Inhoud niet toegankelijk

Onderstaande inhoud is niet toegankelijk vanwege het volgende:

Onevenredige belasting

Niet van toepassing

Niet-naleving van RD 1112/2018

Er kunnen kantoordocumenten in PDF en andere formaten zijn die na 20 september 2018 zijn gepubliceerd en die niet volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Volledig toegankelijke documenten kunnen worden opgevraagd via het contactformulier om klachten en vragen te formaliseren.

Zoekmachines zoeken automatisch zonder dat de gebruiker actie hoeft te ondernemen [3.2.2 Bij het ontvangen van inzendingen].

Er kunnen enkele teksten in een andere taal zijn die niet correct gelabeld zijn [3.1.2 Taal van de onderdelen].

Er zouden af en toe fouten in de bewerkingscode kunnen voorkomen op sommige webpagina’s. [4.1.1 Verwerking]

Opstellen van de volgende toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 17 maart 2023.

De methode voor het opstellen van de verklaring is een zelfbeoordeling door de digitaliseringsagent geweest.

Opmerkingen en contactgegevens

U kunt mededelingen doen over toegankelijkheidseisen (artikel 10.2.a van KB 1112/2018) zoals:

Mogelijke niet-naleving door deze website melden.

Andere moeilijkheden bij de toegang tot de inhoud doorgeven

Elke andere vraag of suggestie voor verbetering formuleren met betrekking tot de toegankelijkheid van de website.

Via het contactformulier op deze website.

U kunt indienen:

Klacht over de naleving van de vereisten van Koninklijk Besluit 1112/2018 of.

Verzoek om toegankelijke informatie met betrekking tot:

Inhoud die is uitgesloten van het toepassingsgebied van RD 1112/2018 zoals vastgesteld in artikel 3, lid 4.

Inhoud die is vrijgesteld van naleving van de toegankelijkheidsvereisten omdat deze een onevenredige belasting vormt.

In het verzoek om toegankelijke informatie moeten de feiten, de redenen en het verzoek duidelijk worden gespecificeerd om vast te stellen dat het om een redelijk en legitiem verzoek gaat.

Optionele inhoud

Dit portaal is zo ontworpen dat u de tekstgrootte en de kleur, alsmede de achtergrond van de pagina kunt wijzigen met behulp van standaard browserinstellingen.

Als u de lettergrootte van de tekst in de belangrijkste grafische browsers wilt wijzigen, gebruik dan de volgende menu’s:

Internet Explorer, Mozilla en Firefox: Beeld > Tekstgrootte

Opera: Beeld > Zoom

Safari: Beeld > Tekst groter maken

Chrome: Huidige pagina beheren > Tekstgrootte

Om de grootte van alles op de pagina te wijzigen:

Ctrl + + om te vergroten

Ctrl + – om te verkleinen

Ctrl + 0 herstelt oorspronkelijke tekstgrootte

Als u het stylesheet wilt overschrijven of de kleur van de tekst wilt veranderen, kunt u de WAI-pagina Hoe wijzigt u tekstgrootte of -kleuren raadplegen, die in het Engels kan worden gelezen op How to change text size or colours?

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)